XVI Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

Jornades de Tossa

 

Programa

Ponències

Comunicacions

Inscripció

Organització

Seu

Galeria

Tríptic (PDF)

 
ORGANITZACIÓ
 

Les Dissetenes Jornades de Dret Català a Tossa són organitzades per l’Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tossa de Mar.
 

Per més informació sobre les Jornades podeu contactar-ne el secretari, el Dr. Jordi Ribot Igualada, (tel. 972 41 81 40) o escriure un missatge a l'adreça jornades@elaw.udg.edu.

 

 

Institucions que hi donen el seu suport

  

Generalitat de Catalunya.
Departament de Justícia

Universitat de Girona

Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Catalunya

Deganat autonòmic
dels Registradors de la
Propietat i Mercantils
de Catalunya

Col·legi de Notaris de
Catalunya

Facultat de Dret UB
 (Deganat)

Facultat de Dret UdG
(Deganat)

Facultat de Dret UPF
(Deganat)

Col·legi d'Advocats de
Barcelona

Col·legi d'Advocats de
Girona

Col·legi d'Advocats de
Terrassa


 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14