XVIII Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

Jornades de Tossa 

 

Programa

Ponències

Comunicacions

Inscripció

Organització

Seu

Galeria

Tríptic (PDF)

Qüestions actuals del dret català de la persona i de la família

 
PROGRAMA DEFINITIU

 
Tossa de Mar, 2
0 i 21 de setembre de 2012
 

Dijous 20  
MATÍ  
11:30 – 12:00

 

SESSIÓ D'OBERTURA
Paraules de benvinguda, a càrrec de la Il·lma. Sra. Gisela Saladich i Parés, alcaldessa de la Vila de Tossa de Mar.
Inauguració de les Dissetenes Jornades de Dret Català a Tossa, a càrrec de l’Honorable Senyora Pilar Fernández Bozal, Consellera de Justícia.


 
PONÈNCIA INAUGURAL
EL NOU DRET DE LA PERSONA I LA FAMÍLIA (I): VISIÓ JURISPRUDENCIAL
12:00 – 12:30

El TSJC i el nou dret català de la persona i de la família
Mª Eugènia Alegret
Magistrada, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 

   
PRIMERA PONÈNCIA

INSTITUCIONS DE PROTECCIÓ DE LA PERSONA

12:30 – 13:00

L’assistència: abast i limitacions de la institució
Jordi Ribot Igualada
Catedràtic de Dret civil, Universitat de Girona

 

 
13:00 – 14:00

L’assistència com a mesura de protecció: perspectiva pràctica 
- Sílvia Ventura, Jutgessa
- Miquel Puiggalí, Advocat
-
Remei Soriano, Fiscal en cap de l’àrea de Terrassa
 

Tarda  
16:30 – 17:00

Els poders en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat
Josep Maria Valls Xufré
Notari

 

17:00 - 17:30

El patrimoni protegit de la persona amb discapacitat o en situació de dependència
Pedro del Pozo i Carrascosa
Catedràtic de Dret Civil, Universitat Rovira i Virgili

 

PAUSA  
18:15 - 18:45

La regulació catalana dels patrimonis protegits, en particular la seva inscriptibilitat registral i fiscalitat
Antoni Giner Gargallo
Registrador de la Propietat
 

18:45 Debat i presentació de comunicacions a la primera ponència
   
Divendres 21  
MATÍ
SEGONA PONÈNCIA
ELS FILLS MENORS DAVANT LA RUPTURA DELS PROGENITORS
10:00 – 10:30

Interès del menor i models de guarda en el Llibre segon del Codi Civil de Catalunya
Susana Navas Navarro
Catedràtica de Dret Civil, Universitat Autònoma de Barcelona

 

10:30 11:15

El pla de parentalitat i els aliments als fills en el procés matrimonial: mutu acord i contenciós; problemes d’execució
-
Elena Lauroba Lacasa, Professora titular de Dret Civil, Universitat de Barcelona
- Mercè Caso Señal, Magistrada, Escola Judicial 
- Mª Antònia Gómez Maestre, Advocada

11:15

Debat i presentació de comunicacions a la segona ponència

PAUSA  
   
TERCERA PONÈNCIA
ASPECTES ECONÒMICS DE LA RUPTURA CONJUGAL
12:30 – 13:00

Atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar i prestació compensatòria
Joaquim Bayo Delgado
Magistrat, Audiència Provincial de Barcelona 
 

13:00 – 13:30

La configuració de la compensació per raó de treball en el Llibre segon
Esteve Bosch Capdevila
Catedràtic de Dret civil, Universitat Rovira i Virgili

 

13:30 – 14.00

Compensació per raó de treball en cas d’extinció del règim per mort: aspectes familiars i successoris
Esperança Ginebra Molins
Professora titular de Dret civil, Universitat de Barcelona
 

 

TARDA  
16:30 – 17:00

Pactes en previsió de crisi matrimonial i de la convivència
Albert Lamarca i Marquès
Professor titular de Dret civil, Universitat Pompeu Fabra

 

17:00 – 17:30

Perspectiva notarial sobre els pactes en previsió de la ruptura conjugal
Ángel Serrano de Nicolás
Notari

 

17:30

Debat i presentació de comunicacions a la tercera ponència

   
PONÈNCIA DE CLOENDA  
EL NOU DRET DE LA PERSONA I LA FAMÍLIA (II): PANORÀMICA GENERAL
17:30 – 18:00

El Llibre segon del Codi Civil de Catalunya: panoràmica general
Encarna Roca Trías
Catedràtica de Dret civil a la Universitat de Barcelona i Magistrada del Tribunal Constitucional

 

18:45

Cloenda de les Jornades a càrrec del Sr. Carles Florensa i Tomàs, Catedràtic de Dret civil a la Universitat de Lleida i director de la Comissió de Codificació de Catalunya
 

19:00

Paraules de comitat de l'Excma. i Mgfca. Sra. Anna Maria Geli de Ciurana, rectora de la Universitat de Girona.
 

   

 

Jornades de Dret Català a Tossa > XVII Jornades > Programa

Amunt

 

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14