XVI Jornades

Jornades de Dret Catalŕ a Tossa

Jornades de Tossa

 

Programa

Pončncies

Comunicacions

Inscripció

Organització

Seu

Galeria

Tríptic (PDF)


PONČNCIES A LES XVII JORNADES DE DRET CATALŔ A TOSSA

 

PONČNCIA INAUGURAL

 

EL NOU DRET DE LA PERSONA I LA FAMÍLIA (I): VISIÓ JURISPRUDENCIAL
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF

MŞ Eugčnia Alegret El TSJC i el nou dret catalŕ de la persona i de la família

 

 

 PRIMERA PONČNCIA


INSTITUCIONS DE PROTECCIÓ DE LA PERSONA
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF

Jordi Ribot Igualada L’assistčncia: abast i limitacions de la institució
Descarregar en PDF Josep Maria Valls Xufré Els poders en previsió de pčrdua sobrevinguda de capacitat
Descarregar en PDF Pedro del Pozo i Carrascosa El patrimoni protegit de la persona amb discapacitat o en situació de dependčncia
Descarregar en PDF Antoni Giner Gargallo La regulació catalana dels patrimonis protegits, en particular la seva inscriptibilitat registral i fiscalitat

 

SEGONA PONČNCIA
 
ELS FILLS MENORS DAVANT LA RUPTURA DELS PROGENITORS
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF

Susana Navas Navarro Interčs del menor i models de guarda en el Llibre segon del Codi Civil de Catalunya

 

TERCERA PONČNCIA
 
ASPECTES ECONŇMICS DE LS RUPTURA CONJUGAL
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF

Joaquim Bayo Delgado Atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar i prestació compensatňria
Descarregar en PDF Esteve Bosch Capdevila La configuració de la compensació per raó de treball en el Llibre segon
Descarregar en PDF Esperança Ginebra Molins Compensació per raó de treball en cas d’extinció del rčgim per mort: aspectes familiars i successoris
Descarregar en PDF Albert Lamarca i Marqučs Pactes en previsió de crisi matrimonial i de la convivčncia
Descarregar en PDF Ángel Serrano de Nicolás Perspectiva notarial sobre els pactes en previsió de la ruptura conjuga

 

PONČNCIA DE CLOENDA
 
EL NOU DRET DE LA PERSONA I LA FAMÍLIA (II): PANORŔMICA GENERAL
 

 

AUTOR

TÍTOL

Descarregar en PDF Encarna Roca Trías
El Llibre segon del Codi Civil de Catalunya: panorŕmica general

 

 

Jornades de Dret Catalŕ a Tossa > XVII Jornades > Pončncies

Amunt

 

 

 

© Jornades de Dret catalŕ a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14