UdG

18 Jornades 

Divuitenes Jornades de Dret català a Tossa

 

El Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya:

Anàlisi de l'avantprojecte de llei


Tossa de Mar, 2
5 i 26 de setembre de 2014

  

   

Edicte publicat en el DOGC de 25 de juliol 2014 d'informació pública de l’Avantprojecte de llei del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes:

 

www.gencat.cat/justicia   

 

Programa Organització 
Ponències  Seu 
Comunicacions  Galeria 

Inscripció 

Tríptic (PDF) 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:
 

Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Catalunya
Deganat autonòmic Registradors
Col·legi de Notaris de Catalunya
Facultat de Dret
Universitat Pompeu Fabra
Facultat de Dret
Universitat de Barcelona
Facultat de Dret


Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats
de
Catalunya

ICAG 
Il·lustre Col·legi d'Advocats
de
Girona 
ICATER
Il·lustre Col·legi d'Advocats
de Terrassa

Il·lustre Col·legi d'Advocats
 
i Advocades de Tortosa

 

Edicions anteriors

IX Jornades (1996)
Les persones jurídiques en el Dret civil de Catalunya: associacions i fundacions
X Jornades (1998)
El futur del Dret patrimonial de Catalunya
XI Jornades (2000)
L'exercici de les competències sobre el Dret Civil de Catalunya
XII Jornades (2002)
El Dret civil català en el context europeu
  
XIII Jornades (2004)
Nous reptes del Dret de família
XIV Jornades (2006)
La codificació dels drets reals a Catalunya

XV Jornades (2008)
El nou dret successori del Codi Civil de Catalunya

XVI Jornades (2010)
Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts d'obligacions al Codi Civil de Catalunya
XVII Jornades (2012)
Qüestions actuals del Dret català
de la persona i de la família
     
       

Enllaços relacionats

Àrea de Dret civil Conegui les activitats de l'Àrea de Dret civil de la UdG
Projecte Norma Civil Legislació civil espanyola i catalana i jurisprudència civils del TSJC a text complet
Pàgina Jurídica Enllaços sobre Dret espanyol
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat Informació sobre Dret estranger i comparat

http://civil.udg.edu/tossa © Institut de Dret privat europeu i comparat -- Universitat de Girona -- Última actualització 24/09/2014 --
Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar) -- Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar)