XVIII Jornades

Jornades de Dret Català a Tossa

Jornades de Tossa 

 

Programa

Ponències

Comunicacions

Inscripció

Organització

Seu

Galeria

Tríptic (PDF)

 
El Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya:
Anàlisi de l'avantprojecte de llei
 

PROGRAMA

 
Tossa de Mar, 2
5 i 26 de setembre de 2014
 

Dijous 25  
 
MATÍ
 
 
11:00 – 11:30

 

SESSIÓ D'OBERTURA
Paraules de benvinguda, a càrrec de la Il·lma. Sra. Gisela Saladich i Parés, alcaldessa de la Vila de Tossa de Mar.
Inauguració de les Divuitenes Jornades de Dret Català a Tossa, a càrrec de l’Honorable Senyor Germà Gordó i Aubarell, Conseller de Justícia.


 
    
PRIMERA PONÈNCIA

QÜESTIONS GENERALS

  

11:30 – 12:00

Línies generals de l'avantprojecte de llei del Llibre sisè
Antoni Mirambell i Abancó
Catedràtic de Dret civil, Universitat de Barcelona
President de la Secció d'Obligacions i Contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya

 

 
12:00 – 13:00

El Llibre sisè i la proposta de nou "Código Mercantil"   
Mª Rosa Llàcer Matacás   
Catedràtica de Dret Civil, Universitat de Barcelona
Daniel Espina Pérez
 
Professor titular de Dret Civil, Universitat de Barcelona

13:00 Debat i presentació de comunicacions a la primera ponència
 
Tarda
 
SEGONA PONÈNCIA
LA COMPRAVENDA A L'AVANTPROJECTE DE LLEI DEL LLIBRE SISÈ
 
16:30 – 17:00

La conformitat en la regulació projectada de la compravenda
Antoni Vaquer Aloy
Catedràtic de Dret Civil, Universitat de Lleida

 

17:00 - 17:30

Remeis davant la falta de conformitat
Carlos Gómez de Ligüerre
Professor titular de Dret Civil, Universitat Pompeu Fabra

 

PAUSA
 
 
17:45 - 18:45

Especialitats de l'avantprojecte de llei quant a la compravenda d'immobles
Antonio Ángel Longo Martínez   
Notari
José Luis Valle Muñoz

Registrador de la Propietat

 

18:45 Debat i presentació de comunicacions a la segona ponència
 
Divendres 26  
 
MATÍ
 
TERCERA PONÈNCIA
EL DRET DEL CONSUM I EL LLIBRE SISÈ 
 
10:00 – 10:30

La contractació amb consumidors en el Llibre sisè
Mariló Gramunt Fombuena
Professora titular de Dret Civil, Universitat de Barcelona
 Presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

10:30 11:00

Codi civil i Codi de Consum en els contractes de consum
Gemma Rubio Gimeno
Professora agregada de Dret Civil, Universitat de Barcelona

11:00 11:45

Impressions sobre aspectes pràctics dels contractes de consum
Ana Barluenga Garriga 
Assessoria Jurdídica d'ACAVE (Associació catalana d'agències de viatge especialitzades)
Carles Garcia Roqueta

Advocat

 

PAUSA
 
QUARTA PONÈNCIA
ALTRES MODALITATS CONTRACTUALS
 
12:15 – 12:45

El contracte d'aliments o l'avantprojecte de llei del Llibre sisè
Judith Solé Resina
Professora titular de Dret Civil, Universitat Autònoma de Barcelona 

 

12:45 – 13:15

La incorporació de la llei de pensions periòdiques al CCCat
Esperança Ginebra Molins
Professora titular de Dret Civil, Universitat de Barcelona 

 

13:15 – 13:45

La regulació dels contractes de conreu a l'avantprojecte de llibre sisè
Miquel Pujols Parramon
Advocat
 

 

13:45 Debat i presentació de comunicacions a la tercera i quarta ponència
 
TARDA
 
 
CINQUENA PONÈNCIA
NOUS TIPUS CONTRACTUALS: LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI
 
16:30 – 17:30

Custòdia del territori i instruments jurídico-privats
Ignacio Javier Boisán Cañamero
Notari
Óscar Germán Vázquez Asenjo

Registrador de la Propietat

                                     

17:30 – 18:15

Impressions sobre aspectes pràctics de la custòdia del territori
Sergi Marí Pons
Coordinador de la Xarxa de Custòdia del Territori
Salvador Grau i Tort

Cap de servei de Planificació de l'Entorn Natural, Direcció General de Polítiques Ambientals

18:15

Debat i presentació de comunicacions a la cinquena ponència
 

   
CLOENDA  
  
18:30

Cloenda de les Jornades a càrrec del Sr. Joan Carles Ollé i Favaró, Notari i Director de la Comissió de Codificació de Catalunya
 

19:00

Paraules de comitat de l'Excm. i Mgfc. Sr. Sergi Bonet i Marull, rector de la Universitat de Girona.
 

   

 

Jornades de Dret Català a Tossa > XVIII Jornades > Programa

Amunt

 

 

 

© Jornades de Dret català a Tossa http://civil.udg.edu/tossa
Institut de Dret privat europeu i comparat de la Universitat de Girona

E-mail: Secretari: Dr. Jordi Ribot (Contactar)
Webmaster: Dr. Albert Ruda (Contactar
)

Última actualització de la web: 24/09/14