Please enable JS

Formulari d'inscripció

Vintenes Jornades de Dret català a Tossa - 20 i 21 de setembre 2018
Inscripcions
PayPal
Transferència bancària

Si ho desitja també pot imprimir i fer-nos arribar (FAX: 972 41 81 46 /mail: jornades@elaw.udg.edu ) aquest formulari

QUOTA D'INSCRIPCIÓ: 90 €

Comprèn la participació en totes les sessions, la documentació de les Jornades i la tramesa al domicili del participant del llibre dels materials.

Aquells participants que acreditin la seva condició d’estudiants o becaris universitaris tindran un descompte del 50%. Es reservarà un màxim de 40 places per a estudiants i becaris.

PAGAMENT QUOTA:  transferència bancària

Un cop omplert el formulari d'inscripció amb les seves dades personals podrà realitzar el pagament de la seva quota a través de l'enllaç per PAYPAL que s'obrirà o escollir realitzar una transferència bancària al compte: Universitat de Girona - CaixaBank, S.A. - IBAN: ES73 2100 8332 2123 0002 8784 especificant el seu nom i cognoms.

INSCRIPCIÓ: transmesa de la butlleta

Es respectarà un rigorós ordre d’arribada de les inscripcions i tramesa de la butlleta per correu electrònic a jornades@elaw.udg.edu o per correu postal a:

Jornades de Dret Català a Tossa 
Institut de Dret privat europeu i comparat
UNIVERSITAT DE GIRONA 
Facultat de Dret -Campus de Montilivi 
17003 GIRONA