Please enable JS

Notícies

Sessió d'obertura

Dijous, 12 de Juliol del 2018/Notícies

El dijous 20 de setembre està previst celebrar la sessió d'obertura de les Vintenes Jornades de Dret català a Tossa a les 11.00h a càrrec de la Il·lma. Sra. Gisela Saladich i Parés, alcaldessa de la Vila de Tossa de Mar

Lloc: Edifici " La Nau" - Av. Pelegrí, 25 - Tossa de Mar

Inauguració

Dijous, 12 de Juliol del 2018/Notícies

El dijous 22 de setembre està previst celebrar la inauguració de les Dinovenes Jornades de Dret català a Tossa a partir de les 11.00h a càrrec de l'Honorable Senyor Carles Mundó i Blanch, Conseller de Justícia

Lloc: Edifici " La Nau" - Av. Pelegrí, 25 - Tossa de Mar