Please enable JS

PONÈNCIES 2016

categories

PRIMERA PONÈNCIA: Les modificacions al llibre V del Codi civil de Catalunya

Durant la primera ponència es tractaran les modificacions al llibre V del Codi Civil de Catalunya, on s'analitzaran tots els canvis realitzats i les noves interpretacions del text per a adequar-les a la vida quotidiana.

La incorporació de la propietat temporal al Codi civil de Catalunya - Esteve Bosch Capdevila

La incorporació de la propietat compartida al Codi civil de Catalunya - Carles Enric Florensa i Tomàs

Acotacions del món pràctic a la propietat temporal i a la propietat compartida - Carles Sala Roca

Acotacions del món pràctic a la propietat temporal i a la propietat compartida - Andrés Labella Iglesias

Acotacions del món pràctic a propietat temporal i a la propietat compartida - José Luis Valle Muñoz

La modificació de la propietat horitzontal: estructura, constitució i règim orgànic - Maria del Carmen Gete-Alonso Calera

La modificació de la propietat horitzontal: drets i obligacions dels propietaris; règim de responsabilitat i garanties; la propietat horitzontal complexa i la propietat horitzontal per parcel·les - Francisco Echeverría Summers

Acotacions del món pràctic a la propietat horitzontal - Jordi Seguí Puntas

Acotacions del món pràctic a la propietat horitzontal - Enrique Vendrell Santiveri

Acotacions del món pràctic a la propietat horitzontal - Ramón García-Torrent Carballo

SEGONA PONÈNCIA: Harmonització i altres modificacions del Codi Civil de Catalunya

En aquesta segona ponència es tractaran temes derivats de la modificació del Llibre III Codi Civil i l'Harmonització del Codi aprovada per la Llei 6/2015 del 13 de maig, i les possibles conseqüències en que pot repercutir al dia a dia.

TERCERA PONÈNCIA: La incidència de la Llei de la jurisdicció voluntària en el dret català

Última ponència d'aquestes Jornades. S'evaluarà l'impacte de l'aplicació de la Llei de la Jurisdicció Voluntària: des del seu significat fins a la repercussió de la reforma que porta implícita en diversos àmbits que en poden sortir afectats.