Please enable JS

PROGRAMA 2016

22 Setembre

PRIMERA PONÈNCIA - PROGRAMA EN PDF
LES MODIFICACIONS AL LLIBRE V DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA

11.30-12.00    La incorporació de la propietat temporal al Codi civil de Catalunya
                         Esteve Bosch Capdevila
                         Catedràtic de Dret Civil, Universitat Rovira i Virgili

12.00-12.30    La incorporació de la propietat compartida al Codi civil de Catalunya
                         Carles Enric Florensa i Tomàs
                         Catedràtic de Dret Civil, Universitat de Lleida

12.30-13.30    Acotacions del món pràctic a la propietat temporal i a la propietat compartida:
                         Carles Sala Roca, president de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
                         Andrés Labella Iglesias, representant del col·lectiu "The Hound" (Baix Llobregat)
                         José Luis Valle Muñoz, Registrador de la Propietat

TARDA

16.30-17.00    La modificació de la propietat horitzontal: estructura, constitució i règim orgànic
                         Maria del Carmen Gete-Alonso Calera
                         Catedràtica de Dret Civil, Universitat Autònoma de Barcelona

17.00-17.30    La modificació de la propietat horitzontal: drets i obligacions dels propietaris; règim de responsabilitat                                                 i garanties; la propietat horitzontal complexa i la propietat horitzontal per parcel·les
                         Francisco Echeverría Summers
                         Advocat, Professor associat de Dret Civil, Universitat de Barcelona

PAUSA

17.45-18.45    Acotacions del món pràctic a la propietat horitzontal
                         Jordi Seguí Puntas, Magistrat, Audiència Provincial de Barcelona
                         Enrique Vendrell Santiveri, Advocat, President del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques                                        de Catalunya
                         Ramón García-Torrent Carballo, Notari

18.45               Debat i presentació de comunicacions a la primera ponència

23 Setembre

SEGONA PONÈNCIA - PROGRAMA EN PDF
HARMONITZACIÓ I ALTRES MODIFICACIONS DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA

10.00-10.30    La Llei 6/2015, de 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya. La qüestió de l'emfiteusi
                         Oriol Savall López-Reynals
                         Advocat

10.30-11.00    Les modificacions del Llibre III i la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del Protectorat de les fundacions                             i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública
                         Marc-Roger Lloveras i Ferrer
                         Professor associat de Dret Civil, Universitat Pompeu Fabra

11.00-11.30    El registre de parelles estables i el dret a percebre la pensió de viudetat
                         Anna Ginès i Fabrellas
                         Professora adjunta de Dret del Treball, ESADE-Universitat Ramon Llull

PAUSA

11.45-12.30    Debat i presentació de comunicacions a la segona ponència

TERCERA PONÈNCIA - PROGRAMA EN PDF
LA INCIDÈNCIA DE LA LLEI DE LA JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA EN EL DRET CATALÀ

12.30-13.00    Significat i abast de l'impacte de la Llei de la jurisdicció voluntària en el dret català: qüestions generals
                         Lluís Caballol Angelats
                         Professor titular de Dret Processal, Universitat de Barcelona

13.00-13.30    La repercussió de la reforma de la Llei del notariat en el Dret català
                         Ángel Serrano de Nicolás
                         Notari

TARDA

16.30-17.00    La incidència de la Llei de la jurisdicció voluntària en l'àmbit del Dret de la persona
                         Jaume Tarabal Bosch
                         Professor lector de Dret Civil, Universitat de Barcelona

17.00-17.30    La incidència de la Llei de la jurisdicció voluntària en l'àmbit del Dret de família
                         Lídia Arnau Raventós
                         Professora agregada de Dret Civil, Universitat de Barcelona

17.30-18.00    La incidència de la Llei de la jurisdicció voluntària en l'àmbit del Dret de successions
                         M. Esperança Ginebra Molins
                         Professora titular de Dret Civil, Universitat de Barcelona

18.00-18.30    Debat i presentació de comunicacions a la tercera ponència

18.30              Cloenda de les Jornades a càrrec del Sr. Xavier Bernadí i Gil, Director General de Dret i                                        d'Entitats  Jurídiques

19.00              Paraules de comiat de l'Excm. i Mgfc. Sr. Sergi Bonet i Marull, rector de la Universitat de Girona