Please enable JS

PROGRAMA 2018 - Els Reglaments europeus i l'evolució del Dret català de contractes, família i successions

categories

20 Setembre

PRIMERA PONÈNCIA - PROGRAMA EN PDF

CONTRACTACIÓ I PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS

11.30-12.00 El Reglament europeu sobre llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I)

Joaquim Forner Delaygua

Catedràtic de Dret internacional privat, Universitat de Bacelona

 

12.00-12.30 Contratación sujeta a Derecho catalán, Derecho internacional privado y Derecho interregional

Fernando Gómez Pomar

Catedràtic de Dret civil, Universitat Pompeu Fabra

 

Debat

TARDA

16.30-17.00 Aspectes registrals de la compravenda en el Codi civil de Catalunya

Rafael Arnaiz Ramos

Registrador de la propietat

 

17.00-17.30 La conformitat de la prestació amb el contracte: qüestions des del Codi de Consum

Lídia Arnau Raventós

Professora agregada de Dret civil, Universitat de Barcelona

 

PAUSA

17.45-18.15 La solució de conflictes en matèria de consum a Catalunya avui

Mariló Gramunt Fombuena

Professora titular de Dret civil, Universitat de Barcelona

 

18.15-19.00 Acotacions del món pràctic:

Sebastià Sastre Papiol, advocat

Josep Maria Bachs Estany, magistrat, Audiència Provincial de Barcelona

 

19.00-19.30 Debat i presentació de comunicacions a la primera ponència

 

 

21 Setembre

SEGONA PONÈNCIA - PROGRAMA EN PDF

ASPECTES DEL DRET DE FAMÍLIA

10.00-10.30 Los Reglamentos (UE) núms. 2016/1103 y 2016/114: un nuevo hito en el Derecho Internacional Privado Europeo de Familia

Guillermo Palao Moreno

Catedràtic de Dret internacional privat, Universitat de València

 

10.30-11.00 Els matrimonis i les parelles de fet subjectes al dret català i els Reglaments europeus 2016/1103 i 2016/1104

Ángel Serrano de Nicolás

Notari

PAUSA

11.15-11.45 Els aliments als fills: fonament i abast de l'obligació paterna

Jordi Ribot Igualada

Catedràtic de Dret civil, Universitat de Girona

 

11.45-12.15 Perspectives de futur i noves formes de parentalitat

Esther Farnós Amorós

Professora lectora de Dret civil, Universitat Pompeu Fabra

 

12.15-13.00 Acotacions del món pràctic:

Víctor J. Asensio Borrellas, notari

Carmen Varela Álvarez, advocada

Dolors Viñas Maestre, magistrada, Audiència Provincial de Barcelona

 

13.00-13.30 Debat i presentació de comunicacions a la segona ponència

TERCERA PONÈNCIA - PROGRAMA EN PDF

ASPECTE DEL DRET DE SUCCESSIONS

16.00-16.30 El Reglament europeu de successions

Albert Font Segura

Professor titular de Dret internacional privat, Universitat Pompeu Fabra

 

16.30-17.00 El Dret català i el Reglament europeu de successsions

M.Esperança Ginebra Molins

Professora titular de Dret civil, Universitat de Barcelona

PAUSA

17.15-17.45 Perspectives de futur en l'àmbit del Dret català de successions

Antoni Vaquer Aloy

Catedràtic de Dret civil, Universitat de Lleida

 

17.45-18.30 Acotacions del món pràctic:

Víctor Esquirol Jiménez, notari

Meritxell Gabarró i Sans, advocada

Esther Sais Re, registradora de la propietat

 

18.30-19.00 Debat i presentació de comunicacions a la tercera ponència